Schouten juicht Aanvalsplan grutto toe – Nieuwe Oogst


Agrarisch vakblad Nieuwe Oogst meldt in een artikel op 18 december dat minister Schouten het Aanvalsplan grutto toejuicht. Dit plan werd in november aan minister Schouten van LNV aangeboden. 


Schouten ziet mogelijkheden om het plan te ondersteunen door bijvoorbeeld wet- en regelgeving aan te passen die weidevogelbeheer belemmert, door ondersteuning van onderzoek, experimenten en pilots. Daarnaast wil de minister kijken naar de mogelijkheid van langjarige beheercontracten voor de boeren, mogelijkheden voor korting op pachtprijzen, hogere melkprijzen en lagere waterschapslasten. Deze aspecten moeten worden uitgewerkt met alle betrokken partijen.


Schouten vindt echter ook dat de provincies als eerste aan zet zijn voor een uitwerking van het aanvalsplan in hun provincie.


 


Het bericht Schouten juicht Aanvalsplan grutto toe – Nieuwe Oogst verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 21-12-2020

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.